Jaarlijks brengt SEM beheerfee in rekening ter vergoeding van de beheerwerkzaamheden voor de effectenportefeuille. De vergoeding is een percentage over het beheerd vermogen en wordt één maal per jaar, vooraf geïncasseerd. Indien u tussentijdse stortingen doet wordt er over de extra storting pro rata het kalenderjaar beheervergoeding berekend. Voor meer informatie zie Tarieven.


Afspraak maken?

Let op: Risicoloos beleggen bestaat niet. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen