De rendementen worden aan het eind van ieder kwartaal berekend aan de hand van de performance in een representatief aantal portefeuilles. De gemiddelden hiervan, worden in het rendementsoverzicht opgenomen. SEM noemt zowel jaarrendementen als cumulatieve rendementen. De cumulatieve rendementen gelden vanaf het startmoment van het betreffende product tot en met de laatste dag van het voorgaande kwartaal. De rendementen zijn netto, na aftrek van alle kosten.


Afspraak maken?

Let op: Risicoloos beleggen bestaat niet. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen