Welke risico’s zijn verbonden aan beleggen?

Aan beleggen in financiële instrumenten zijn risico’s verbonden.
Naast het feit dat rendementen nooit gegarandeerd kunnen worden, bestaat het risico dat u geld kunt verliezen. U dient zich hiervan bewust te zijn en u ervan te verzekeren dat u deze risico’s kunt en wilt dragen. Voordat u gaat of laat beleggen, dient u voor uzelf te bepalen of u bereid bent de risico’s te aan aanvaarden.

Voor de volledigheid treft u onderstaand een opsomming van alle risico’s die beleggen in zijn algemeenheid met zich meebrengt.

Koersrisico
Het koersrisico is het risico dat u loopt op koersschommelingen. Het risico op koersschommelingen is er altijd. Het is natuurlijk ook mogelijk om geld te verdienen met koersschommelingen. Die veranderingen in de koers kunnen bijvoorbeeld ontstaan wanneer een bedrijf haar jaarresultaten bekend maakt of als gevolg van natuurrampen of ontwikkelingen in de wereld.

Tegenpartij risico
Tegenpartij risico is de kans dat een persoon (of bedrijf) van wie u geld krijgt, dit niet (meer) kan betalen. Een reden hiervoor kan een slechte financiële positie of faillissement zijn.

Herbeleggingsrisico
Het risico dat toekomstige inkomsten uit effecten niet kunnen worden herbelegd tegen hetzelfde rendement als dat van de onderliggende belegging.

Liquiditeitsrisico
Dit is het risico dat uw beleggingen niet of heel moeilijk verkocht kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een bedrijf in (financiële) problemen komt.

Valutarisico
Dit betekent dat valuta ten opzichte van elkaar minder waard kunnen worden. Dus wanneer u bijvoorbeeld euro’s inwisselt voor Amerikaanse dollars, kan het zijn dat u de ene keer meer krijgt dan de andere keer.

Renterisico
Dit risico kunt u lopen als de rente stijgt of daalt. Dit kan gevolgen hebben voor bepaalde soorten beleggingen zoals obligaties. Daarnaast is het zo dat als de rente stijgt, dat bedrijven minder investeren omdat lenen duurder wordt hetgeen nadelig is voor de economie. Een hogere rente heeft zodoende ook gevolgen voor de aandelenkoersen.

Dividendrisico
Er bestaat altijd het risico dat een bedrijf in de toekomst dividend verlaagt of niet meer uitkeert. Het uitkeren van dividend is namelijk geen verplichting. Ook een bedrijf dat al jaren dividend uitkeert kan het dividend verlagen of opschorten als de financiën dat niet meer toelaten.

Geografisch/sector risico
Dit betekent dat de waarde van een belegging in een bepaalde regio of sector vooral gevoelig is voor ontwikkelingen in die regio of die sector.

Duurzaamheidsrisico
Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis op het gebied van Environment (milieu), Social (mens en maatschappij) en Governance (behoorlijk bestuur), die mogelijk een negatieve invloed kan hebben op de waarde van een belegging.

Neem contact op

Bekijk wat wij voor u kunnen betekenen

Let op: Risicoloos beleggen bestaat niet. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen