Fonds:

Unilever

 

Optieconstructie:

Driepoot (gekochte callspread en verkochte put)

 

Motivatie:

Maximaal profiteren van verdere koersstijging

 

Uitleg:

Het fonds Unilever noteert momenteel EUR 41,70 (23 oktober 10:00uur). Als je wilt investeren in Unilever verwacht je dat de koers gaat stijgen. Je kunt overwegen om de aandelen te kopen. Je kunt er echter ook voor kiezen om een optieconstructie op te zetten in Unilever. De driepoot in dit voorbeeld kent EUR 0,35 investering en kan een (zeer) hoog rendement opleveren, namelijk EUR 9,65 bij een koers van EUR 50,00 of hoger. Bij dergelijke optieconstructies loop je een risico. In dit geval is het risico dat je de aandelen Unilever moet kopen bij een koers van EUR 30,00 of lager (28% onder de huidige koers).

 

Constructie:

 

1ste poot:

Koop een call UN met een looptijd december 2019 en een uitoefenprijs van 40,00. Deze kost bij de huidige koers vanUnilever ongeveer EUR 5,75. Verkoop tegelijkertijd een call UN met eenzelfde looptijd en een uitoefenprijs van 50,00. Deze call levert een bedrag op van EUR 2,60. De investering van deze callspread (term voor deze optieconstructie) is EUR 5,75 -/- EUR 2,60, oftewel EUR 3,15.

 

2e poot:

Om de gekochte callspread te financieren kiezen we er in dit geval voor om een put te verkopen. Verkoop een put UNmet een looptijd gelijk aan die van de callspread, december 2019, en een uitoefenprijs van EUR 30,00. Hiervoor ontvang je bij de huidige koers vanUnilever ongeveer EUR 2,80.

 

Investering, rendement & risico

De investering voor deze driepoot is als volgt. De callspread kost EUR 3,15. De verkochte put optie levert op EUR2,80. Een simpele rekensom leert ons dat deze driepoot EUR 0,35 kost (EUR 3,20 -/- EUR 2,80). Bij opties is de verhouding 1:100. Dit betekent dat er in dit geval EUR 35,00 wordt betaald.

 

Bij een koers boven de EUR 50,00 is het rendement maximaal in deze constructie. Momenteel is de koers van UnileverEUR 41,70. Op 16 april jl noteerde Unilever de 12-maands hoog van EUR 42,75. Bij een koers boven de EUR 50,00 ontvangen we het verschil tussen de uitoefenprijzen van decallspread, in dit geval EUR 50,00 (verkochte call) minus EUR 40,00 (gekochte call) is EUR 10,00. Je  investeert dus EUR 0,35 en het kan maximaal EUR 9,65 opleveren. Uitgedrukt in procenten betekent dit een potentieel maximaal rendement van 2.757%. Om tot een (goed) rendement te komen, hoeft de koers natuurlijk niet perse boven de EUR 50,00 te komen, elke stijging van de koers in Unilever is van positieve invloed op de waarde van de driepoot.

 

Een belangrijke 'keerzijde' van deze optieconstructie is het risico dat je loopt. Als de koers van Unilever daalt, loop je enerzijds het risico dat de waarde van de 1ste poot (gekochte call spread) daalt. Anderzijds loop je risico door het verkopen van de put. Hiermee ga je de plicht aan om aandelen Unilever te moeten kopen op een bepaald niveau, in dit geval op een koers van EUR 30,00. Dat is weliswaar 28% onder de koers, maar je dient bij driepoten altijd rekening te houden met de financiële gevolgen. Als de koers van Unilever op EUR 0,00 staat, ben je als verkoper van de put verplicht de aandelen af te nemen op EUR 30,00 per aandeel. De bank waar de optieconstructie wordt aangegaan, houdt veiligheidshalve een margin aan.

 

Looptijd:

Ondanks dat de looptijd in deze constructie is bepaald op december 2019 hoef je niet zo lang te wachten om winst of verlies te nemen. De combinatie kan dagelijks tijdens beursuren worden verhandeld.

 

Niveau:

Gevorderden. Bij het aangaan van deze optieconstructie is kennis en ervaring vereist. De belegger dient zich van tevoren van informatie en kennis te voorzien om na te gaan of een dergelijke constructie en de financiële gevolgen bij hem/haar passen. Deze optieconstructie kent een (zeer) hoog risico.

 

Disclaimer

Bank- en transactiekosten (evt. overige kosten) en eventuele kosten voor het aanhouden van margin i.v.m. de verplichting die voortvloeit vanuit de opties is niet meegenomen in dit voorbeeld en bijbehorende  berekening. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. SEM.nl (www.sem.nl/dft) is niet verantwoordelijk voor verliezen die kunnen ontstaan door het aangaan van dergelijke optieconstructies. Beleggers dienen zelf van te voren na te gaan of dergelijke, zeer risicovolle, optieconstructies passen binnen hun eigen beleggersprofiel. Deze optieconstructie is nadrukkelijk geen advies en de uitleg van deze optieconstructie is dan ook puur informatief en dient slechts als voorbeeld waaraan geen rechten kunnen ontleend.


Afspraak maken?

Let op: Risicoloos beleggen bestaat niet. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen