Fonds:

ING Cert.

 

Optieconstructie:

Driepoot (gekochte call spread en verkochte put)

 

Motivatie:

Maximaal profiteren van verdere koersstijging zonder investering

 

Uitleg:

Het fonds ING noteert momenteel EUR 13,33 (30 oktober 9:00uur). Als je wilt investeren in ING verwacht je dat de koers gaat stijgen. Je kunt overwegen om de aandelen te kopen. Je kunt er echter ook voor kiezen om een optieconstructie op te zetten in ING. De driepoot in dit voorbeeld kent geen investering en kan een (zeer) hoog rendement opleveren, namelijk EUR 4,00 bij een koers van EUR 16,00 of hoger. Bij dergelijke optieconstructies loop je een risico. In dit geval is het risico dat je de aandelen ING moet kopen bij een koers van EUR 9,00 of lager (32% onder de huidige koers).

 

Constructie:

 

1ste poot:

Koop een call ING met een looptijd december 2019 en een uitoefenprijs van 12,00. Deze kost bij de huidige koers van ING ongeveer EUR 2,70. Verkoop tegelijkertijd een call ING met eenzelfde looptijd en een uitoefenprijs van 16,00. Deze call levert een bedrag op van EUR 1,30. De investering van deze call spread (term voor deze optieconstructie) is EUR 2,70 -/- EUR 1,30, oftewel EUR 1,40.

 

2e poot:

Om de gekochte call spread te financieren kiezen we er in dit geval voor om een put te verkopen. Verkoop een put ING met een looptijd gelijk aan die van de call spread, december 2019, en een uitoefenprijs van EUR 9,00. Hiervoor ontvang je bij de huidige koers van ING  ongeveer EUR 1,40.

 

Investering, rendement & risico

De investering voor deze driepoot is als volgt. De call spread kost EUR 1,40. De verkochte put optie levert op EUR 1,40. Een simpele rekensom leert ons dat deze driepoot EUR 0,00 kost (EUR 1,40 -/- EUR 1,40). Bij opties is de verhouding 1:100. Dit betekent overigens in dit geval dat er nog steeds EUR 0,00 wordt betaald.

 

Bij een koers boven de EUR 16,00 is het rendement maximaal in deze constructie. Momenteel is de koers van ING  EUR 13,33. Op 15 juli jl. sloot de koers van ING op EUR 15,90. Bij een koers boven de EUR 16,00 ontvangen we het verschil tussen de uitoefenprijzen van de  call spread, in dit geval EUR 16,00 (verkochte call) minus EUR 12,00 (gekochte call) is EUR 4,00. Normaal gesproken worden hier de kosten van de investering verrekend, maar die is bij deze constructie EUR 0,00. Totaal kun je dus EUR 4,00 verdienen, oftewel EUR 400,00 zonder investering (een procentueel rendement is niet te berekenen.

 

Om tot een (goed) rendement te komen, hoeft de koers natuurlijk niet perse boven de EUR 16,00 te komen, elke stijging van de koers in ING is van positieve invloed op de waarde van de driepoot. De looptijd is tot en met de derde vrijdag van december 2019, ruim 4 jaar.

 

Een belangrijke 'keerzijde' van deze optieconstructie is het risico dat je loopt. Als de koers van ING daalt, loop je enerzijds het risico dat de waarde van de 1ste poot (gekochte call spread) daalt. Anderzijds loop je risico door het verkopen van de put. Hiermee ga je de plicht aan om aandelen ING  te moeten kopen op een bepaald niveau, in dit geval op een koers van EUR 9,00. Dat is weliswaar 32% onder de koers, maar je dient bij driepoten altijd rekening te houden met de financiële gevolgen. Als de koers van ING op EUR 0,00 staat, ben je als verkoper van de put verplicht de aandelen af te nemen op EUR 9,00 per aandeel. De bank waar de optieconstructie wordt aangegaan, houdt veiligheidshalve een margin aan.

 

Looptijd:

Ondanks dat de looptijd in deze constructie is bepaald op december 2019 hoef je niet zo lang te wachten om winst of verlies te nemen. De combinatie kan dagelijks tijdens beursuren worden verhandeld.

 

Niveau:

Gevorderden. Bij het aangaan van deze optieconstructie is kennis en ervaring vereist. De belegger dient zich van tevoren van informatie en kennis te voorzien om na te gaan of een dergelijke constructie en de financiële gevolgen bij hem/haar passen. Deze optieconstructie kent een (zeer) hoog risico.

 

Meer optieconstructies:

Naast de vaste column van Sem van Berkel voor De Financiële Telegraaf presenteert hij nu ook wekelijks op zondag een nieuwe optieconstructie. Voor meer optieconstructies voor DFT.nl ga naar www.sem.nl/dft.

 

 

Disclaimer

Bank- en transactiekosten (evt. overige kosten) en eventuele kosten voor het aanhouden van margin i.v.m. de verplichting die voortvloeit vanuit de opties is niet meegenomen in dit voorbeeld en bijbehorende  berekening. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. SEM.nl (www.sem.nl/dft) is niet verantwoordelijk voor verliezen die kunnen ontstaan door het aangaan van dergelijke optieconstructies. Beleggers dienen zelf van te voren na te gaan of dergelijke, zeer risicovolle, optieconstructies passen binnen hun eigen beleggersprofiel. Deze optieconstructie is nadrukkelijk geen advies en de uitleg van deze optieconstructie is dan ook puur informatief en dient slechts als voorbeeld waaraan geen rechten kunnen ontleend.

 

 


Afspraak maken?

Let op: Risicoloos beleggen bestaat niet. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen