Fonds:

ASML Holding

Optieconstructie:

Driepoot (gekochte call spread en verkochte put)

Motivatie:

Maximaal profiteren van mogelijk herstel ASML

Uitleg:

Het fonds ASML Holding noteert momenteel EUR 77,65 (16-10-15, 11:00uur). Als je wilt investeren in ASML verwacht je dat de koers gaat stijgen. Je kunt overwegen om de aandelen te kopen. Je kunt er echter ook voor kiezen om een optieconstructie op te zetten in ASML. De driepoot in dit voorbeeld kent geen investering en kan een (zeer) hoog rendement opleveren, namelijk EUR 2.045,00 bij een koers van EUR 100,00 of hoger. Bij dergelijke optieconstructies loop je een risico. In dit geval is het risico dat je de aandelen ASML moet kopen bij een koers van EUR 50,00 (35% onder de huidige koers).

Constructie:

1ste poot:

Koop een call ASML met een looptijd december 2019 en een uitoefenprijs van 80,00. Deze kost bij de huidige koers van ASML ongeveer EUR 18,90. Verkoop tegelijkertijd een call ASML met eenzelfde looptijd en een uitoefenprijs van 100,00. Deze call levert een bedrag op van EUR 12,60. De investering van deze callspread (term voor deze optieconstructie) is EUR 18,90 -/- EUR 12,60, oftewel EUR 6,30.

2e poot:

Om de gekochte callspread te financieren kiezen we er in dit geval voor om een put te verkopen. Verkoop een put ASML met ook een looptijd december 2019 en een uitoefenprijs van EUR 50,00. Hiervoor ontvang je bij de huidige koers van ASML ongeveer EUR 6,75.

Investering, rendement & risico

De investering voor deze driepoot is als volgt. De call spread kost EUR 6,30. De verkochte put optie levert EUR 6,75. Een simpele rekensom leert ons dat deze driepoot geen geld kost, maar oplevert. EUR 6,30 -/- EUR 6,75 = EUR -/- 0,45. Bij opties is de verhouding 1:100. Dit betekent dat er in dit geval EUR 45,00 wordt ontvangen.

Bij een koers boven de EUR 100,00 is het rendement maximaal in deze constructie. Momenteel is de koers van ASML EUR 77,65. Op 28 mei jl noteerde ASML maar liefst EUR 104,85. Bij een koers boven de EUR 100,00 ontvangen we het verschil tussen de uitoefenprijzen van de call spread, in dit geval EUR 100,00 (verkochte call) minus EUR 80,00 (gekochte call) is EUR 20,00. Normaal gesproken worden hier de kosten van de investering verrekend, maar omdat je nu 0,45 ontvangt, komt dit er bij. Totaal kun je EUR 20,45 verdienen, oftewel EUR 2.045,00 zonder investering. Een procentueel rendement is niet te berekenen.

Om tot een (goed) rendement te komen, hoeft de koers natuurlijk niet perse boven de EUR 100,00 te komen, elke stijging van de koers in ASML is van positieve invloed op de waarde van de driepoot.

Een belangrijke 'keerzijde' van deze optieconstructie is het risico dat je loopt. Als de koers van ASML daalt, loop je enerzijds het risico dat de waarde van de 1ste poot (gekochte call spread) daalt. Anderzijds loop je risico door het verkopen van de put. Hiermee ga je de plicht aan om aandelen ASML te moeten kopen op een bepaald niveau, in dit geval op een koers van EUR 50,00. Dat is weliswaar 35% onder de koers, maar je dient bij driepoten altijd rekening te houden met de financiële gevolgen. Als de koers van ASML op EUR 0,00 staat, ben je als verkoper van de put verplicht de aandelen af te nemen op EUR 50,00 per aandeel. De bank waar de optieconstructie wordt aangegaan, houdt veiligheidshalve een margin aan.

Looptijd:

Ondanks dat de looptijd in deze constructie is bepaald op december 2019 hoef je niet zo lang te wachten om winst of verlies te nemen. De combinatie kan dagelijks tijdens beursuren worden verhandeld.

Niveau:

Gevorderden. Bij het aangaan van deze optieconstructie is kennis en ervaring vereist. De belegger dient zich van tevoren van informatie en kennis te voorzien om na te gaan of een dergelijke constructie en de financiële gevolgen bij hem/haar passen. Deze optieconstructie kennen een (zeer) hoog risico.

Disclaimer

Bank- en transactiekosten (evt. overige kosten) en eventuele kosten voor het aanhouden van margin i.v.m. de verplichting die voortvloeit vanuit de opties is niet meegenomen in dit voorbeeld en bijbehorende berekening. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. SEM.nl (www.sem.nl/semsoptie) is niet verantwoordelijk voor verliezen die kunnen ontstaan door het aangaan van dergelijke optieconstructies. Beleggers dienen zelf van te voren na te gaan of dergelijke, zeer risicovolle, optieconstructies passen binnen hun eigen beleggersprofiel. Deze optieconstructie is nadrukkelijk geen advies en de uitleg van deze optieconstructie is dan ook puur informatief en dient slechts als voorbeeld waaraan geen rechten kunnen ontleend.


Afspraak maken?

Let op: Risicoloos beleggen bestaat niet. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen