Fonds:

Royal Dutch Shell (RD)

 

Optieconstructie:

Kopen aandelen met short strangle (verkochte call en een verkochte put met dezelfde looptijd, maar met verschillende uitoefenprijzen)

 

Motivatie:

De aandelenkoers van Royal Dutch Shell staat al langer onder druk. Sinds de ultimo (slot 31/12/2014) is de koers bijna 20% gedaald, van EUR 27,66 tot EUR 22,68 (slot 3/12/2015). De reden voor de daling is bekend, de gehele oliesector staat onder zware druk. Toch verwachten steeds meer analisten dat de olieprijs zal stabiliseren in 2016 en 2017.  Vooruitlopend op deze verwachtingen, dus alles behalve zekerheden, kun je overwegen om aandelen te kopen met een short strangle. Bijkomend voordeel van het kopen van aandelen Royal Dutch Shell is het te verwachten dividend rendement van ruim 6%. Met deze optieconstructie wordt de investering van de aandelen (fors) verlaagd en daardoor is het mogelijk om een (zeer) hoog rendement te behalen of op een lager koersniveau te middelen.

 

Uitleg:

In het geval je kiest voor het kopen van de aandelen kun je dus overwegen om dit te combineren met een optieconstructie. In dit voorbeeld kopen we aandelen Royal Dutch Shell en verkopen tegelijkertijd een call en een put met dezelfde looptijd, maar met verschillende uitoefenprijzen. De aandelen kosten EUR 22,70 (na opening 4/12/2015) en de short strangle levert op EUR 3,85. De investering is dan EUR 18,85 en het rendement is EUR 9,15 (+48,5%) bij een koers van EUR 28,00 of hoger, dit is nog exclusief het dividend rendement van ruim 6% per jaar. Bij deze optieconstructies loop je een risico. In dit geval is het risico dat je de aandelen Royal Dutch Shell moet kopen bij een koers van EUR 17,00 of lager (25% onder de huidige koers).

 

Constructie:

Koop 100 aandelen Royal Dutch Shell. De huidige koers is EUR 22,70, de investering is dus EUR 2.270,00. Verkoop een call RD met een looptijd december 2019 en een uitoefenprijs van 28,00. Deze levert momenteel ongeveer EUR 1,35 op. Verkoop tegelijkertijd een put RD met eenzelfde looptijd en een uitoefenprijs van 17,00. Deze put levert een bedrag op van EUR 2,50. Deze optieconstructie levert totaal een bedrag van EUR 3,85 op, EUR 1,35 + EUR 2,50. Bij opties is de verhouding 1:100. Dit betekent dat er in dit geval EUR 385,00 wordt ontvangen.

 

Investering, rendement & risico

De investering voor deze aandelen en optie combinatie is als volgt. De aandelen worden gekocht voor EUR 2.270,00. De optieconstructie levert op EUR 385,00. De totale investering is daarmee EUR 2.270,00 -/- EUR 385,00 = EUR 1.885,00. Omdat de verhouding 1:100 is, delen we de investering door 100. Dat is eenvoudiger rekenen. De investering is EUR 18,85 per aandeel.

 

Bij een koers boven de EUR 28,00 is het rendement maximaal in deze constructie. Momenteel is de koers van Royal Dutch Shell EUR 22,70. Op 20 april jl. noteerde Royal Dutch Shell de 12-maands hoog van EUR 29,44. Bij een koers boven de EUR 28,00 ontvangen we de waarde van de uitoefenprijs van de verkochte call, in dit geval EUR 28,00 minus EUR 18,85 (investering) is EUR 9,15. Je  investeert dus EUR 18,85 en het kan maximaal EUR 28,00 opleveren. Uitgedrukt in procenten betekent dit een potentieel maximaal rendement van 48,5%. Om tot een (goed) rendement te komen, hoeft de koers natuurlijk niet per se boven de EUR 28,00 te komen, elke stijging van de koers in Royal Dutch Shell is van positieve invloed op de waarde van deze constructie.

 

Een belangrijke 'keerzijde' van deze optieconstructie is het risico dat je loopt. Als de koers van Royal Dutch Shell daalt, wordt er enerzijds verlies geleden op de aandelen en anderzijds loop je het risico door de verkochte put. Hiermee ga je de plicht aan om aandelen Royal Dutch Shell te moeten kopen op een bepaald niveau, in dit geval op een koers van EUR 17,00. Dat is weliswaar 25% onder de koers, maar je dient bij dergelijke verplichtingen altijd rekening te houden met de financiële gevolgen. Op het moment dat je de aandelen van Royal Dutch Shell moet afnemen op een koersniveau van EUR 17,00 heb je de aandelen gemiddeld gekocht op EUR 17,93 p/a. De investering voor de aandelen met optieconstructie was EUR 18,85. De aandelen op de uitoefenprijs van de verkochte put moeten eventueel worden afgenomen op EUR 17,00. De rekensom wordt dan: (EUR 18,85 + EUR 17,00) / 2 = EUR 17,93. De bank waar de optieconstructie wordt aangegaan, houdt veiligheidshalve een margin aan.

 

Looptijd:

Hoewel de looptijd in deze constructie is bepaald op december 2019 hoef je niet zo lang te wachten om winst of verlies te nemen. De combinatie kan dagelijks tijdens beursuren worden verhandeld.

 

Niveau:

Gevorderden. Bij het aangaan van deze optieconstructie is kennis en ervaring vereist. De belegger dient zich van tevoren van informatie en kennis te voorzien om na te gaan of een dergelijke constructie en de financiële gevolgen bij hem/haar passen. Deze optieconstructie kent een (zeer) hoog risico.

 

Meer optieconstructies:

Naast de vaste column van Sem van Berkel voor De Financiële Telegraaf presenteert hij ook wekelijks op zondag een nieuwe optieconstructie. Voor meer optieconstructies voor DFT.nl ga naar

 

www.sem.nl/dft

Disclaimer: Bank- en transactiekosten (evt. overige kosten) en eventuele kosten voor het aanhouden van margin i.v.m. de verplichting die voortvloeit vanuit de opties is niet meegenomen in dit voorbeeld en bijbehorende  berekening. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. SEM.nl (www.sem.nl/dft) is niet verantwoordelijk voor verliezen die kunnen ontstaan door het aangaan van dergelijke optieconstructies. Beleggers dienen zelf van te voren na te gaan of dergelijke, zeer risicovolle, optieconstructies passen binnen hun eigen beleggersprofiel. Deze optieconstructie is nadrukkelijk geen advies en de uitleg van deze optieconstructie is dan ook puur informatief en dient slechts als voorbeeld waaraan geen rechten kunnen ontleend.

 

 


Afspraak maken?

Let op: Risicoloos beleggen bestaat niet. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen