Fonds:

Delta Lloyd (DL)

 

Optieconstructie:

Driepoot (gekochte call spread en verkochte put)

 

Motivatie:

Op 14 april 2015 betaalden we nog grif EUR 18,83 voor een aandeel, waarna de notering van de grootste verzekeraar van de Benelux in vrije val kwam vanwege zorgen over de solvabilteitspositie. Het dieptepunt bereikten we op de 15 december jl., namelijk EUR 3,93. Inmiddels constateren we dat grote investeerders een belang nemen of hun belang vergroten, wat aangeeft dat ook zij denken dat koersherstel waarschijnlijk is. Binnen SEM.nl noemen wij Delta Lloyd de overnamekandidaat voor 2016, met kortgeleden nog geruchten dat de NN Group interesse zou hebben. Deze driepoot kan maximaal profiteren van koersherstel. 

 

Uitleg:

Het fonds Delta Lloyd noteert momenteel EUR 5,45 (31 december, 11:00uur). Als je wilt investeren in Delta Lloyd verwacht je dat de koers gaat stijgen. Je kunt overwegen om de aandelen te kopen. Je kunt er echter ook voor kiezen om een optieconstructie op te zetten in Delta Lloyd. De driepoot in dit voorbeeld kent een investering van EUR 0,45 en kan een (zeer) hoog rendement opleveren, namelijk EUR 3,00 bij een koers van EUR 8,00 of hoger. Bij dergelijke optieconstructies loop je een risico. In dit geval is het risico dat je de aandelen Delta Lloyd moet kopen bij een koers van EUR 4,00 of lager (26% onder de huidige koers).

 

Constructie:

 

1ste poot:

Koop een call DL met een looptijd september 2016 en een uitoefenprijs van 5,00. Deze kost bij de huidige koers van Delta Lloyd ongeveer EUR 1,35. Verkoop tegelijkertijd een call DL met eenzelfde looptijd en een uitoefenprijs van 8,00. Deze call levert een bedrag op van EUR 0,40. De investering van deze call spread (term voor deze optieconstructie) is EUR 1,35 -/- EUR 0,40, oftewel EUR 0,95.

 

2e poot:

Om de gekochte call spread te financieren kiezen we er in dit geval voor om een put te verkopen. Verkoop een put DL met een looptijd gelijk aan die van de call spread, september 2016, en een uitoefenprijs van EUR 4,00. Hiervoor ontvang je bij de huidige koers van Delta Lloyd ongeveer EUR 0,50.

 

Investering, rendement & risico

De investering voor deze driepoot is als volgt. De call spread kost EUR 0,95. De verkochte put optie levert op EUR 0,50. Een simpele rekensom leert ons dat deze driepoot EUR 0,45 kost (EUR 0,95 -/- EUR 0,50). Bij opties is de verhouding 1:100. Dat betekent in dit geval dat er EUR 45,00 wordt betaald.

 

Bij een koers boven de EUR 8,00 is het rendement maximaal in deze constructie. Momenteel is de koers van Delta Lloyd EUR 5,45. Bij een koers boven de EUR 8,00 ontvangen we het verschil tussen de uitoefenprijzen van de call spread, in dit geval EUR 8,00 (verkochte call) minus EUR 5,00 (gekochte call) is EUR 3,00. De optieconstructie kost ons EUR 0,45 aan investering. Totaal kun je dus EUR 2,55 verdienen (EUR 3,00 -/- EUR 0,45), oftewel EUR 255,00 (+567% rendement).

 

Om tot een (goed) rendement te komen, hoeft de koers natuurlijk niet per se boven de EUR 8,00 te komen, elke stijging van de koers in Delta Lloyd is van positieve invloed op de waarde van de driepoot. De looptijd is tot en met de derde vrijdag van september 2016, ongeveer 9 maanden.

 

Een belangrijke 'keerzijde' van deze optieconstructie is het risico dat je loopt. Als de koers van Delta Lloyd daalt, loop je enerzijds het risico dat de waarde van de 1ste poot (gekochte call spread) daalt. Anderzijds loop je risico door het verkopen van de put. Hiermee ga je de plicht aan om aandelen Delta Lloyd te moeten kopen op een bepaald niveau, in dit geval op een koers van EUR 4,00. Dat is weliswaar 26% onder de huidige koers, maar je dient bij driepoten altijd rekening te houden met de financiële gevolgen. Als de koers van Delta Lloyd op EUR 0,00 staat, ben je als verkoper van de put verplicht de aandelen af te nemen op EUR 4,00 per aandeel. De bank waar de optieconstructie wordt aangegaan, houdt veiligheidshalve een margin aan.

 

Looptijd:

Hoewel de looptijd in deze constructie is bepaald op september 2016 hoef je niet zo lang te wachten om winst of verlies te nemen. De combinatie kan dagelijks tijdens beursuren worden verhandeld.

 

Niveau:

Gevorderden. Bij het aangaan van deze optieconstructie is kennis en ervaring vereist. De belegger dient zich van tevoren van informatie en kennis te voorzien om na te gaan of een dergelijke constructie en de financiële gevolgen bij hem/haar passen. Deze optieconstructie kent een (zeer) hoog risico.


Disclaimer

Bank- en transactiekosten (evt. overige kosten) en eventuele kosten voor het aanhouden van margin i.v.m. de verplichting die voortvloeit vanuit de opties is niet meegenomen in dit voorbeeld en bijbehorende berekening. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. SEM.nl (www.sem.nl/dft) is niet verantwoordelijk voor verliezen die kunnen ontstaan door het aangaan van dergelijke optieconstructies. Beleggers dienen zelf van te voren na te gaan of dergelijke, zeer risicovolle, optieconstructies passen binnen hun eigen beleggersprofiel. Deze optieconstructie is nadrukkelijk geen advies en de uitleg van deze optieconstructie is dan ook puur informatief en dient slechts als voorbeeld waaraan geen rechten kunnen ontleend.


Afspraak maken?

Let op: Risicoloos beleggen bestaat niet. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen