Fonds:

Boskalis (BOS)

 

Optieconstructie:

Driepoot (gekochte call spread en verkochte put)

 

Motivatie:

Boskalis en maritiem dienstverlener Kotug hebben overeenstemming bereikt over het gezamenlijk voortzetten van hun Europese havensleepdiensten. Door de samenwerking worden 11 havens in 4 landen bediend door een vloot van 65 sleepboten. De totale omzet van de sleepdienst bedraagt circa 150 miljoen euro. Na het afronden van de deal in het eerste kwartaal van 2016 speelt Boskalis circa 90 miljoen euro vrij door de herfinanciering van de activiteiten. Op 20 augustus jl. noteerde het aandeel EUR 49,21. Deze driepoot kan profiteren van koersherstel. 

 

Uitleg:

Het fonds Boskalis noteert momenteel EUR 37,20 (24 december, na opening). Als je wilt investeren in Boskalis verwacht je dat de koers gaat stijgen of je koopt het aandeel voor het dividend (momenteel 4,3%). Je kunt overwegen om de aandelen te kopen. Je kunt er echter ook voor kiezen om een optieconstructie op te zetten in Boskalis. De driepoot in dit voorbeeld kent een investering van EUR 0,40 en kan een (zeer) hoog rendement opleveren, namelijk EUR 7,00 bij een koers van EUR 45,00 of hoger. Bij dergelijke optieconstructies loop je een risico. In dit geval is het risico dat je de aandelen Boskalis  moet kopen bij een koers van EUR 30,00 of lager (20% onder de huidige koers).

 

Constructie:

 

1ste poot:

Koop een call BOS met een looptijd december 2016 en een uitoefenprijs van 38,00. Deze kost bij de huidige koers van Boskalis ongeveer EUR 2,80. Verkoop tegelijkertijd een call BOS met eenzelfde looptijd en een uitoefenprijs van 45,00. Deze call levert een bedrag op van EUR 0,90. De investering van deze call spread (term voor deze optieconstructie) is EUR 2,80 -/- EUR 0,90, oftewel EUR 1,90.

 

2e poot:

Om de gekochte call spread te financieren kiezen we er in dit geval voor om een put te verkopen. Verkoop een put BOS met een looptijd gelijk aan die van de call spread, december 2016, en een uitoefenprijs van EUR 30,00. Hiervoor ontvang je bij de huidige koers van Boskalis ongeveer EUR 1,50.

 

Investering, rendement & risico

De investering voor deze driepoot is als volgt. De call spread kost EUR 1,90. De verkochte put optie levert op EUR 1,50. Een simpele rekensom leert ons dat deze driepoot EUR 0,40 kost (EUR 1,90 -/- EUR 1,50). Bij opties is de verhouding 1:100. Dat betekent in dit geval dat er EUR 40,00 wordt betaald.

 

Bij een koers boven de EUR 45,00 is het rendement maximaal in deze constructie. Momenteel is de koers van Boskalis EUR 37,20. Bij een koers boven de EUR 45,00 ontvangen we het verschil tussen de uitoefenprijzen van de call spread, in dit geval EUR 45,00 (verkochte call) minus EUR 38,00 (gekochte call) is EUR 7,00. De optieconstructie kost ons EUR 0,40 aan investering. Totaal kun je dus EUR 6,60 verdienen (EUR 7,00 -/- EUR 0,40), oftewel EUR 660,00 (+1.650% rendement).

 

Om tot een (goed) rendement te komen, hoeft de koers natuurlijk niet per se boven de EUR 45,00 te komen, elke stijging van de koers in Boskalis is van positieve invloed op de waarde van de driepoot. De looptijd is tot en met de derde vrijdag van december 2016, oftewel 1 jaar.

 

Een belangrijke 'keerzijde' van deze optieconstructie is het risico dat je loopt. Als de koers van Boskalis daalt, loop je enerzijds het risico dat de waarde van de 1ste poot (gekochte call spread) daalt. Anderzijds loop je risico door het verkopen van de put. Hiermee ga je de plicht aan om aandelen Boskalis te moeten kopen op een bepaald niveau, in dit geval op een koers van EUR 30,00. Dat is weliswaar 20% onder de huidige koers, maar je dient bij driepoten altijd rekening te houden met de financiële gevolgen. Als de koers van Boskalis op EUR 0,00 staat, ben je als verkoper van de put verplicht de aandelen af te nemen op EUR 30,00 per aandeel. De bank waar de optieconstructie wordt aangegaan, houdt veiligheidshalve een margin aan.

 

Looptijd:

Hoewel de looptijd in deze constructie is bepaald op december 2016 hoef je niet zo lang te wachten om winst of verlies te nemen. De combinatie kan dagelijks tijdens beursuren worden verhandeld.

 

Niveau:

Gevorderden. Bij het aangaan van deze optieconstructie is kennis en ervaring vereist. De belegger dient zich van tevoren van informatie en kennis te voorzien om na te gaan of een dergelijke constructie en de financiële gevolgen bij hem/haar passen. Deze optieconstructie kent een (zeer) hoog risico.

 

Disclaimer

Bank- en transactiekosten (evt. overige kosten) en eventuele kosten voor het aanhouden van margin i.v.m. de verplichting die voortvloeit vanuit de opties is niet meegenomen in dit voorbeeld en bijbehorende berekening. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. SEM.nl (www.sem.nl/dft) is niet verantwoordelijk voor verliezen die kunnen ontstaan door het aangaan van dergelijke optieconstructies. Beleggers dienen zelf van te voren na te gaan of dergelijke, zeer risicovolle, optieconstructies passen binnen hun eigen beleggersprofiel. Deze optieconstructie is nadrukkelijk geen advies en de uitleg van deze optieconstructie is dan ook puur informatief en dient slechts als voorbeeld waaraan geen rechten kunnen ontleend.


Afspraak maken?

Let op: Risicoloos beleggen bestaat niet. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen