Fonds:

ArcelorMittal (MT)

 

Optieconstructie:

Kopen aandelen met short strangle (verkochte call en een verkochte put, dezelfde looptijd, maar met verschillende uitoefenprijzen)

 

Motivatie:

De aandelenkoers van ArcelorMittal staat al langer onder druk. In de 5 maands-grafiek is het afglijden duidelijk te zien, ArcelorMittal noteerde een aantal jaren geleden nog EUR 25,00. Inmiddels staat er EUR 4,64. De redenen zijn bekend, maar er komen steeds meer berichten uit die wijzen op een einde van de zogeheten ‘grondstoffencrisis’. Met deze constructies wordt de investering van de aandelen (fors) verlaagd en daardoor is het mogelijk om een (zeer) hoog rendement te behalen of op een lager koersniveau te middelen.

 

Uitleg:

Het fonds ArcelorMittal (MT) laat in 2015 een zeer slecht rendement zien. Bij een huidige koers van EUR 4,64 (27/11/15, 09:45uur) is de 12-maands hoog EUR 10,38 (slotkoers 15/5) en de 12-maands laag is EUR 4,46 (slotkoers 25/11). De koers is sinds de ultimo meer dan gehalveerd.Als je wilt investeren in ArcelorMittal verwacht je dat de koers gaat stijgen. In het geval je kiest voor het kopen van de aandelen kun jeook overwegen om dit te combineren met een optieconstructie. In dit voorbeeld kopen we aandelen ArcelorMittal en verkopen tegelijkertijd een call en een put met dezelfde looptijd, maar met verschillende uitoefenprijzen. De aandelen kosten EUR 4,64 en de short strangle levert op EUR 1,75. Het rendement is EUR 4,11 (+142%) bij een koers van EUR 7,00 of hoger. Bij deze optieconstructies loop je een risico. In dit geval is het risico dat je de aandelen ArcelorMittalmoet kopen bij een koers van EUR 3,00 of lager (35% onder de huidige koers).

 

Constructie:

Koop 100 aandelen ArcelorMittal. De huidige koers is EUR 4,64, de investering is dus EUR 464,00. Verkoop een call MT met een looptijd december 2019 en een uitoefenprijs van 7,00. Deze levertmomenteel ongeveer EUR 0,95 op. Verkoop tegelijkertijd een put MT met eenzelfde looptijd en een uitoefenprijs van 3,00. Deze put levert een bedrag op van EUR 0,80. Deze optieconstructie levert totaal een bedrag van EUR 1,75 op, EUR 0,95 + EUR 0,80. Bij opties is de verhouding 1:100. Dit betekent dat er in dit geval EUR 175,00 wordt ontvangen.

 

Investering, rendement & risico

De investering voor deze aandelen en optie combinatie is als volgt. De aandelen worden gekocht voor EUR 464,00. De optieconstructie levert op EUR 175,00. De totale investering is daarmee EUR 464,00 -/- EUR 175,00 = EUR 289,00. Omdat de verhouding 1:100 is, delen we de investering door 100. Dat is eenvoudiger rekenen. De investering is EUR 2,89 per aandeel.

 

Bij een koers boven de EUR 7,00 is het rendement maximaal in deze constructie. Momenteel is de koers van ArcelorMittalEUR 4,64. Op 15 mei jl. noteerde ArcelorMittal de 12-maands hoog van EUR 10,38. Bij een koers boven de EUR 7,00 ontvangen we de waarde van de uitoefenprijs van de verkochte call, in dit geval EUR 7,00 minus EUR 2,89 (investering) is EUR 4,11. Je  investeert dus EUR 2,89 en het kan maximaal EUR 7,00 opleveren. Uitgedrukt in procenten betekent dit een potentieel maximaal rendement van 142%. Om tot een (goed) rendement te komen, hoeft de koers natuurlijk niet perse boven de EUR 7,00 te komen, elke stijging van de koers in ArcelorMittal is van positieve invloed op de waarde van deze constructie.

 

Een belangrijke 'keerzijde' van deze optieconstructie is het risico dat je loopt. Als de koers van ArcelorMittal daalt, wordt er enerzijds verlies geleden op de aandelen en anderzijds loop je het risico door de verkochte put. Hiermee ga je de plicht aan om aandelen ArcelorMittal te moeten kopen op een bepaald niveau, in dit geval op een koers van EUR 3,00. Dat is weliswaar 35% onder de koers, maar je dient bij dergelijke verplichtingen altijd rekening te houden met de financiële gevolgen. Op het moment dat je de aandelen van ArcelorMittal moet afnemen op een koersniveau van EUR 3,00 heb je de aandelen gemiddeld gekocht op EUR 2,95 p/a. De investering voor de aandelen met optieconstructie was EUR 2,89. De aandelen op de uitoefenprijs van de verkochte put moeten eventueel worden afgenomen op EUR 3,00. De rekensom wordt dan: (EUR 2,89 + EUR 3,00) / 2 = EUR 2,95. De bank waar de optieconstructie wordt aangegaan, houdt veiligheidshalve een margin aan.

 

Looptijd:

Hoewel de looptijd in deze constructie is bepaald op december 2019 hoef je niet zo lang te wachten om winst of verlies te nemen. De combinatie kan dagelijks tijdens beursuren worden verhandeld.

 

Niveau:

Gevorderden. Bij het aangaan van deze optieconstructie is kennis en ervaring vereist. De belegger dient zich van tevoren van informatie en kennis te voorzien om na te gaan of een dergelijke constructie en de financiële gevolgen bij hem/haar passen. Deze optieconstructie kent een (zeer) hoog risico.

 

Meer optieconstructies:

Naast de vaste column van Sem van Berkel voor De Financiële Telegraaf presenteert hij nu ook wekelijks op zondag een nieuwe optieconstructie. Voor meer optieconstructies voor DFT.nl ga naar

 

www.sem.nl/dft

 

Disclaimer: Bank- en transactiekosten (evt. overige kosten) en eventuele kosten voor het aanhouden van margin i.v.m. de verplichting die voortvloeit vanuit de opties is niet meegenomen in dit voorbeeld en bijbehorende  berekening. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. SEM.nl (www.sem.nl/dft) is niet verantwoordelijk voor verliezen die kunnen ontstaan door het aangaan van dergelijke optieconstructies. Beleggers dienen zelf van te voren na te gaan of dergelijke, zeer risicovolle, optieconstructies passen binnen hun eigen beleggersprofiel. Deze optieconstructie is nadrukkelijk geen advies en de uitleg van deze optieconstructie is dan ook puur informatief en dient slechts als voorbeeld waaraan geen rechten kunnen ontleend.


Afspraak maken?

Let op: Risicoloos beleggen bestaat niet. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen