Griekenland kon twee eeuwen geleden ontstaan, omdat Frankrijk, Engeland en Rusland militaire steun gaven aan het nationalistische verzet tegen de Ottomaanse sultan. Al sinds 1830 is Griekenland in meerdere of mindere mate een protectoraat van buitenlandse mogendheden, die het land naar gelang de omstandigheden financieel of militair bijstaan. Na 1945 was de steun er vooral op gericht Russische invloed in Griekenland tegen te gaan. Zo werd Griekenland al vroeg (1952) ingebed in de NAVO en kon het land al in 1981 lid worden van de Europese Economische Gemeenschap, de voorloper van de Europese Unie. Het was eind jaren negentig een brug te ver om Griekenland meteen het eurogebied in te loodsen, maar in 2001 kwam het er alsnog van, waarbij veel door de vingers werd gezien.


Dealingroom SEM

"Mokum viertachtigdrieenzeventig opening", roept de dealingroom. Dat is een kleine 11 punten plus.
Aanstaande zondag komen alle leiders van de 28 eurolanden bij elkaar voor een extra top. EU-president Tusk sprak over een uiterst kritische situatie. "Helaas kunnen we een zwart scenario niet langer uitsluiten". Gisteravond zijn, twee uur voor het verstrijken van de deadline, de laatste Griekse voorstellen binnengekomen. Het lijkt erop dat Tsipras&kornuiten, ondanks het OXI, alsnog overstag gaan. De geleerden zijn nu aan het rekenen, de ministers van financiën moeten 'groen licht' geven en dan wordt het 'eenmaal, andermaal, verkocht'. Onze dealingroom heeft een slechte smaak in de mond van de gang van zaken. En geen enkele hoop dat de Grieken hun leven gaan beteren. Dat betekent op termijn weer nieuwe problemen. De Europese leiders van 2001 hadden beter niets door de vingers kunnen zien.


Einde van een tijdperk

Bijna alle handelsvloeren van de Amerikaanse derivatenbeurs CME, de grootste derivatenbeurs ter wereld in Chicago, sluiten maandag. Na 167 jaar waarin handelaren van de Chicago Mercantile Exchange in felgekleurde hesjes met veel geschreeuw en heftige gebaren derivatencontracten verhandelden op ondermeer goud, mais en vee wordt het stil. Alleen de S&P-futures en opties op futures worden nog via zogeheten 'open outcry' verhandeld. In mijn jaren als vloerhandelaar heb ik de CME bezocht voor relatiebezoek en het vergroten van kennis. De stilte enkele seconden voor de openingsbel en aansluitend een orkaan van geluid, het zal me altijd bijblijven. Ik vond de 'open outcry' een fantastische handelsvorm. Nergens kon je het beurssentiment beter proeven dan in de crowd op de vloer. De gezichten, gebaren en geluiden spraken duidelijke taal voor kenners. In Amsterdam hadden we de vloer open moeten houden voor de kleinere optie-noteringen. Want 'open outcry' betekende ook vaak 'praten'. Grotere orders in een klein fonds werden gezamenlijk opgevangen. Met mijn scherm kan ik niet praten en dus sla ik het kleine volume maar over. Jammer, want er zitten zeer interessante fondsen tussen.


Guus en Ctac

"Wat zijn Zeetakken?", roept onze huisdobbelaar. "Eenvierennegentig laten voor 1100", krijgt hij als antwoord. "Geefmijdie". Hij sprokkelt de stukken al een tijdje. Analist Johan van den Hooven van SNS deelt zijn mening. Hij geeft een 'buy' met koersdoel 2,40 en verwacht dat Ctac over dit jaar weer een dividend gaat uitbetalen, aangezien de financiële positie van het bedrijf in de afgelopen jaren sterk is verbeterd. "Ctac zal in de komende jaren harder in omzet groeien, als gevolg van de geleidelijk verbeterende omstandigheden en de EBIT-marge zal in 2017 zijn verdubbeld tot ongeveer 6,5% door betere efficiency en een hoger marktaandeel in Cloud Services. Guus gaat niet voor 2,40 maar voor een overnamebod van 4,00. Uit een melding bij de AFM blijkt vandaag dat J.P.Visser zijn kapitaalbelang en stemrecht heeft verhoogd van 10,16 naar 15,09%


Paniekerige Chinezen

De Shanghai Composite Index leverde de afgelopen weken tientallen procenten in. De crash volgde op een periode waarin Chinese aandelen binnen een jaar in waarde verdubbelden. Als ik naar de voor mij ondoorgrondelijke gezichten van de Aziaten kijk, denk ik aan rust en visie. Dat bewijzen ze ook met het gestadig vergroten van hun macht in de hele wereld. Op de beurzen gaat het in deze contreien echter regelmatig mis. Massaal achter elkaar aanrennen brengt een piek die vervolgens, na kort of lang, eindigt in de kliko. In de crash van 1987 heb ik dat voor de eerste keer ervaren.
Nergens was de paniek zo groot op 'Black Monday'. In Amsterdam bleven we dankzij het 'open outcry'-systeem behoorlijk op de been. Niemand kreeg de kans de stekker eruit te trekken, iedereen moest op de beursvloer aanwezig zijn.Afspraak maken?